Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Rymättylän VPK ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 24.10.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
  Rymättylän VPK ry, Vanhatie 14, 21140 Rymättylä
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Janne Kankaanpää, 0449706398, puheenjohtaja@rymattylanvpk.fi
 3. Rekisterin nimi
  Henkilöstörekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  palokunnan jäsenrekisterin ja niihin liittyvien velvotteiden hoitaminen esim. Varsinais-suomen
  aluepelastuslaitokseen liittyvissä asioissa.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
  Jäsenen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tuntilistat (harjoitustunnit ja kerrat
  hälytystehtävien lukumäärä ja tunnit), syntymäaika, lähiomainen ja lähiomaisen yhteystiedot,
  siviilikoulutus, ajokorttiluokka, harrastustuntikertymä, jäseneksi hyväksymispäivämäärä,
  jäsenhistoria, kunniamerkit, palvelusvuosimerkit, harrastusmerkit, ansiomerkit, käydyt kurssit
  vuosilukuineen, pätevyydet testituloksineen, varusmiespalvelusaika, sotilasarvo.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja kerätään pääasiassa jäseneltä tai nuoren henkilön ollessa kyseessä hänen vanhemmiltaan.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja luovutetaan sekä koneellisesti, että paperilomakkeiden avulla. Tietoja ei kuitenkaan
  luovuteta ilman erillistä tarvetta. Pääsääntöisesti luovutus tapahtuu ainoastaan aluepelastuslaitoksen
  tuntikirjauksen tarpeisiin.