Hälytysosasto

Hälytysosaston ensisijaisena tarkoituksena on huolehtia sammutus-, pelastus- ja öljyntorjuntatoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisesta palokuntasopimuksessa mainittujen velvoitteiden mukaisesti. Rymättylän VPK:lla on palokuntasopimus Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa.