Rymättylän VPK - vapaaehtoista palo- ja pelastustoimintaa vuodesta 1936

teemakuva


Rymättylän VPK hoitaa sammutus-, pelastus- ja ensivaste toimintaa Naantalin Rymättylässä ja sen ympäristössä.

Erityishaasteita tehtäville tarjoaa saariston tyypillinen jyrkkiä kallioita ja mäkiä omaava maastotyyppi.
Kapeat ja osin huonokuntoiset mökkitiet asettavat vaatimuksia kalustolle ja kuljettajille.
Rymättylä käsittää myös laajan saariston lukemattomineen mökkeineen, vilkkaita laiva- ja veneväyliä unohtamatta.
Saaristossa tapahtuvat sammutus-, pelastus- ja ensivastetehtävät vaativat luonnollisesti hyvää merenkulkutaitoista miehistöä.
Rymättylän VPK:n onkin luonnollisesti pelastuslaitoksen kanssa solmitun sopimuksenkin mukaisesti erikoistunut meritoimintaan.

Rymättylän VPK koostuu hälytysosastosta ja sen alaisuudessa toimivasta ensivasteryhmästä sekä VPK:n emännistä.
Nuoriso-osasto joka tilanpuutteen vuoksi on tauolla tällä hetkellä jatkaa mahdollisesti kun uusi paloasema valmistuu 2021, huomioiden sen hetkisen korona tilanteen. Tällä hetkellä Rymättylän VPK:n toimintaan osallistuu noin 50 henkilöä.

Hälytysosasto harjoittelee tiistaisin klo 18-20, pois lukien heinäkuun kesätauko, jos kiinnostus palokunta toimintaan heräsi niin tervetuloa mukaan.

RYMÄTTYLÄN VPK:n paloasema on palannut vanhalle paikalle ja operatiivinen toiminta alkoi uudella asemalla 18.06.2021 Vanhatie 14


Rymättylän VPK käynnistää hiljalleen harjoitus toimintaa pienryhmissä, pelastuslaitoksen antaman ohjeistuksen puitteissa.
Uusi paloasema vanhalla paikalla on valmistunut, avajaisia vietämme koronan sallimissa rajoissa myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Koronavirus infoa:
THL
TYKS/VSSHP